Photos

Photographer's Note

Carnaval en Uruguay

En Uruguay se disfruta del carnaval mas largo del mundo, durando ésto mas de un mes, entre desfiles, conscursos, etc. esto motiva a personas mayores, jóvenes, nińos, en general gente de todas las edades. En el Barrio Sur en sabado etuvo otro tipo de desfile de llamadas. Muchos tamboristas con sus grupos presentanse caminando por calle Isla de Flores. Ritmo muy fuerte y profundo provoca movimientos incontrolados del cuerpo y les obliga a bailar.

Bueno a pesar de ser una costumbre, tradicion o como se le quiera llamar, es diferente como se vive el carnaval en cada ciudad, en cada familia. Hay gente que de repente esta mas acostumbrada a esto, porque participa, porque le gusta y se integra, y otra que no, quizas por el ambiente en el que se mueve o por decisiones personales pero como dice mi amiga: "En Uruguay se vive lo que es el carnaval, todos alguna vez hemos ido a algun desfile o conocemos a alguien que esté o haya salido en alguna comparsa alguna vez. Yo no tengo una familia en la que se fomente mucho lo que es el carnaval ni ese espiritu de saber bailarlo, de salir en comparsas etcetera, esta puede ser una de las razones por las que hay gente a la que le gusta y a la que no, ademas de que cada persona tiene sus gustos y preferencias".

Candombe - un estilo de música basado en la batería (tambores). Candombe fue fundada en Montevideo y es característico de la Afro-uruguayos, basado en el característico estilo de tocar la batería para las tribus bantúes de África central y meridional. Candombe ha tenido un impacto en el desarrollo del tango argentino. Milongón es una especie de candombe lento.
________________________

Karnawał w Urugwaju

Urugwaj posiada najdłuższy karnawał świata, trwający ponad miesiąc, parady, konkursy, etc. To motywuje ludzi starszych, młodzież, dzieci, na ogół ludzi w każdym wieku. W Barrio Sur, w sobotę odbył się jeden z typów defilad karnawałowych. Duże grupy bębniarzy wraz ze swoimi grupami zaprezentowało się przechodząc ulicą Isla de Flores. Bardzo głębokie i mocne rytmy wyzwalały niekontrolowane ruchy ciała i zmuszały do tańca.

Otóż mimo zwyczajów, tradycji czy jakoś tak ;), różnie obchodzi się karnawał w każdym mieście, w każdej rodzinie. Są ludzie, którzy są bardziej przyzwyczajeni do tego, ponieważ uczestniczą w karnawale bo to po prostu lubią, bardziej się integrują, ale są też tacy, którzy tego w ogóle nie czują. Może ze względu na środowisko, w którym żyją lub osobistych preferencji i gustów, ale jak mówi moja znajoma: "W Urugwaju żyje się karnawałem, każdy uczestniczył w paradzie, Każdy ma wśród swoich znajomych kogoś kto należy do jednej z grup tanecznych. Ja nie mam nikogo z rodziny, kto by się tym tak podniecał. Ani karnawałem, ani duchem tańca czy coś w tym stylu, tym bardziej by w tym szambie uczestniczyć, itd. Przyczyna tego może być taka, że po prostu są ludzie, którym to się podoba i tacy, którym się nie podoba. Ponadto każda osoba ma własne gusta i preferencje". (ostro pojechała) :))

Candombe - styl muzyki oparty na bębnach (tambores). Candombe powstało w Montevideo i jest charakterystyczne dla grupy afro-urugwajczyów; oparte jest na stylu bębnienia charakterystycznym dla plemion bantu w środkowej i południowej Afryce. Candombe miało wpływ na rozwój tanga argentyńskiego. Milongon jest rodzajem wolnego candombe.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 4548
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Andy Gancarczyk (DeGuaram) Silver Star Critiquer [C: 14 W: 0 N: 0] (608)
View More Pictures
explore TREKEARTH