Photos

Photographer's Note

Tralleis

Bugünkü Aydın İli sınırları içindedir. Efsaneye göre Argoslular ve barbar Trakyalı Tralleislilerce kurulmuştur. Ancak daha önceleri Karialılarca kullanılmış bir kent olmalıdır. İ.Ö. 334'te İskender tarafından alınmasından sonra, Hellenistik kralıklar arasında sık sık el değiştirmiştir. Bergama krallık çağında ise yontuculukta zirveye ulaşmış, Bergama Zeus sunağında çalıştıkları bilinen Apollonios ve Tauriskos isimli iki büyük yontu ustasını yetiştirmiştir. Strabon tarafından halkının zenginliği anlatılan kent üzerinde bugün ayakta kalan tek yapı, Aydınlılarca Üçgözler olarak adlandırılan İ.S. II. yüzyılda yapılmış gymnasiona ait kalıntıdır. Nekropol kentin güneyinde modern Aydın'ın üzerinde yer alıyor. Yapılan kazılarda ele geçen yazıtlardan ve antik çağ yazarlarının anlattıklarından, Hellenistik Dönemde Zeus Larasios tapınağı ve buna bağlı Zeus Larasios kültünün varlığı anlaşılmaktadır. Ancak yeri bugün kesin olarak belli değildir. Bunun dışında agora, tiyatro, stadion kentin diğer yapılarındandır.

Bu fotoğraf Aydın seyahatim sırasında TE' de tanıştığım TE üyesi dostum "MDO" ile birlikte çekilmiştir...

*** *** ***

Tralleis

It was founded within the borders of today's Aydın. According to the myths, it was established by Argostians and barbarian Tralleissians. However, it should have been a city before used by Karians. After it was occupied by Alexander in B.C. 334, dominants of the city had frequently changed among the Hellenistic Kingdoms. It progressed in sculpture in Bergama kingdom period and the two famous sculptors Apollonio and Tauriskos had grown here. The only building that still remains standing in the city, of which richness is told by Strabon, is the ruin of gymnasion built in A.D. 2nd century and called Üçgözler by Aydın people. Necropolis lies in modern Aydın, at northern side of the city. It is being understood from the inscriptions found in the digs and from the articles of ancient period authors that Zeus Larasios tempest and Zeus Larasios cult existed in Hellenistic Period. However, its exact location is not known yet. Besides, agora, theatre and stadion are the other structures of the city.

This photo was taken together with TE member "MDO" during my visit to Aydın...

Photo Information
Viewed: 3531
Points: 64
Discussions
Additional Photos by Coskun Tezic (Tezic) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 1825 W: 7 N: 3326] (17867)
View More Pictures
explore TREKEARTH