Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 2, Scene 9

Some 75 years after Herod’s death, at the beginning of the Revolt of the Jews against the Romans in 66 CE, a group of Jewish rebels, named the Sicarii, overcame the Roman garrison of Masada. After the fall of Jerusalem and the destruction of the Temple (70 CE) they were joined by zealots and their families who had fled from Jerusalem. There, they held out for three years, raiding and harassing the Romans.

Then, in 73 CE, Roman governor Flavius Silva marched against Masada with the famous Legio X Fretensis (Tenth Legion of the Sea Strait), auxiliary units and thousands of Jewish prisoners-of-war. The Romans established camps at the base of Masada, laid siege to it and built a circumvallation wall. They then constructed a rampart of thousands of tons of stones and beaten earth against the western approaches of the fortress and, in the spring of 74 CE, moved a battering ram up the ramp and breached the wall of the fortress.

Once it became apparent that the Tenth Legion's battering rams and catapults would succeed in breaching Masada's walls, Elazar ben Yair - the Zealots’ leader - decided that all the Jewish defenders should commit suicide; the alternative facing the fortress’s defenders were hardly more attractive than death.

To many Israelis, including our guide, Masada symbolizes the determination of the Jewish people to be free in their own land.


Masada’nın Hikayesi
İsrail’e Önsözüm, Gün 2, Sahne 9

Herod'un ölümünden takriben 75 yıl sonra, MS 66 yılındaki Yahudilerin Romalılara Başkaldırısı başında, Sicarii adlı Yahudi isyancılardan bir grup, Masada Roma garnizonunun üstesinden geldi. Yeriselam’ın düşüşü ve Tapınağın yıkılmasından (M.Ö. 70) sonra onlara Yeriselam'dan kaçan fanatikler ve aileleri katıldı. Orada, Romalılara taciz ve onlara baskın yaparak, üç yıl sığındılar.

Ardından, MS 73’de Roma valisi Flavius ​​Silva ünlü Legio X Fretensis (Deniz Boğazı'nın Onuncu Birliği), yardımcı birimler ve binlerce Yahudi savaş esirleri ile Masada’ya karşı yürüdü. Romalılar Masada dibinde kuşatma kampları kurdu ve bir kuşatma duvarı inşa etti. Daha sonra kalenin batı yaklaşımına karşı binlerce ton kaya ve ezilmiş topraktan bir rampa ve sur inşa ederek MS 74 baharında yukarı bir koçbaşı taşıyıp ve kale duvarını aşmışlardır.

Onuncu Birliğin koçbaşı ve mancınıklarının Masada duvarlarını ihlalinde başarılı olacağı belli olunca, Elazar ben Yair - fanatiklerin lideri - tüm Yahudi savunucuların intihar etmesi gerektiğine karar verdi; kalenin savunanları karşısındaki alternatif ölümden daha zor idi.

Rehberimiz dahil olmak üzere birçok İsrailliler için, Masada kendi topraklarında özgür olmak için Yahudi halkının kararlılığını sembolize eder.

ikeharel has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1368
Points: 8
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 8317 W: 305 N: 18099] (69255)
View More Pictures
explore TREKEARTH