Photos

Photographer's Note

Srpska narodnja nosnja.

Srpska narodna nosnja zauzima istaknuto mjesto u kulturi i tradiciji srpskog naroda. Njena uloga kroz istoriju je veoma bitna kao simbol etnickog identiteta, a istice se i po likovnim i estetskim vrijednostima. Do nas su uglavnom stigle sacuvane odjevne cjeline iz 19. i prvih desetina 20. vijeka, sa raznolikim oblicima i ukrasima kako u zenskim tako i u muskim nosnjama. Svaku oblast koju su nastanjivali Srbi kroz istoriju, karakterisala je posebna nosnja. Po nacinu odijevanja prepoznavalo se ne samo odakle je ko nego, narocito u mjesovitim etnickim sredinama, i kojoj etnickoj odnosno nacionalnoj zajednici pripada. U svom istorijskom razvoju, raznovrsne narodne nosnje imale su mnogostruka znacenja u zivotu naroda, ali su bile izlozene i mnogobrojnim uticajima izmedju razlicitih etnosa, tako da osim obiljezja vremena u kome su rukotvorene i nosene, sadrzani su i drugi odjevni elementi iz proteklih vremena.
Srpska narodna nosnja pocinje da se razvija i odvaja od nosnje koju su Srbi morali da nose dok su bili pod Turcima. Knjaz Milos Obrenovic je bio covek koji je voleo da se lepo oblaci i to je bio primer i drugima. U nastvaku su navedeni delovi odece koji se nosili u 19. veku u Srbiji. Ima tu i delova odece od koji su neka karakteristicna za selo a neka za grad.Serbian folk costume.

Serbian folk costume occupies a prominent place in the culture and tradition of the Serbian people. Its role throughout history is very important as a symbol of ethnic identity, and stands out for its artistic and aesthetic values. Mostly preserved garments from the 19th and the first decades of the 20th century, with various shapes and decorations in both women's and men's costumes, have reached us. Each area inhabited by Serbs throughout history has been characterized by distinctive costumes. The way of dressing was recognized not only from who, but especially in mixed ethnic backgrounds, and to which ethnic or national community it belongs. In its historical development, various folk costumes had many meanings in the life of the people, but they were also exposed to many influences between different ethnoses, so that besides the characteristics of the time in which they were handcrafted and worn, other elements of the past are contained.
Serbian folk costume begins to develop and separate from the costume that Serbs had to wear while under the Turks. Prince Milos Obrenovic was a man who liked to dress beautifully and was an example to others. The sequel lists pieces of clothing worn in the 19th century in Serbia. There are also clothing pieces, some of which are characteristic of the village and some of the city.

ikeharel, Fis2, kordinator, Ilonka1974, COSTANTINO has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 0
Points: 20
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12785 W: 2902 N: 25958] (107441)
View More Pictures
explore TREKEARTH