Photos

Photographer's Note

ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τετρακόσια ογδόντα τρία ολόκληρα χρόνια (1430-1913) έμειναν τα Γιάννενα κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Σχεδόν πέντε αιώνες. Διάστημα μεγάλο που όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την ελληνική συνείδηση των κατοίκων τους, τη δομή της κοινωνίας τους και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Αντίθετα, οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που αφομοιώθηκαν -σε μεγάλο βαθμό- και αποδέχτηκαν τη νέα πραγματικότητα που βρήκαν στην εσχατιά αυτή της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Ποτέ οι κατακτητές δεν αποτελούσαν την αριθμητική πλειοψηφία στα κατεχόμενα Γιάννενα. Πάντοτε ο χριστιανικός-ελληνικός πληθυσμός της πόλης υπερτερούσε σημαντικά. Μάλιστα, με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκε ένας καινούριος τύπος μουσουλμάνου οι "τουρκογιαννιώτες". Γεννημένοι στα Γιάννενα, στο Κάστρο οι περισσότεροι, έζησαν αρμονικά με τους Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ήταν γόνοι μικτών γάμων, είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική (που ήταν μέχρι το 1869 και η επίσημη κρατική), είχαν αποφοιτήσει από ελληνικά σχολεία και διέθεταν ανεξίθρησκη συνείδηση. Κατείχαν ύψιστα αξιώματα, αλλά εκτιμούσαν και σέβονταν τους ντόπιους προεστούς. Ειδικότερα την περίοδο του Αλή Πασά η κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου στην πολιτική και οικονομική ζωή της πόλης ήταν απόλυτη.
Η τουρκική περίοδος άφησε κληρονομιά στην πόλη, εκτός από κτίρια κατοικιών που δεν διέφεραν ουσιωδώς από τα χριστιανικά, και άλλα είδη κτισμάτων, που έχουν πιο έντονη την οθωμανική προέλευση τους: Τζαμιά, Μεντρεσέδες, Σχολεία, Διοικητικά Κτίρια, Τεκέδες.Αρκετά από αυτά σώζονται και σήμερα.
Τα ισλαμικά μνημεία των Ιωαννίνων βρέθηκαν συχνά στο στόχαστρο θεωρούμενα στίγμα και κατηγορούμενα για όλα τα δεινά της τουρκοκρατίας. Όμως, σε μια εποχή που η επιστημονική σκέψη έχει απορρίψει το διαχωρισμό των μνημείων σε "δικά μας" και "ξένα", ο φανατισμός και η προκατάληψη βλάπτουν, πρώτα από όλα, εμάς τους ίδιους. Ο Τούρκος μακαρίτης ποιητής Ασιζ Νεσίν, που κινδύνευσε να καεί από φανατικούς ισλαμιστές το 1993, έγραψε ότι «η τέχνη είναι αυτή που θα φέρει κοντά τους δύο γειτονικούς λαούς». Ας διδαχτούμε από το παράδειγμα της μαρτυρικής Κύπρου που δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία των ισλαμικών μνημείων και κτιρίων, έχοντας μάλιστα εκδώσει και ειδικό οδηγό για αυτά.

FROM THE MUNICIPALITY OF IOANNINA SITE
Four hundred eighty three entire years (1430-1913) remained [Giannena] under the Turkish balance. Almost five centuries. Interval big that however was not enough in order to it changes the Greek conscience of their residents, the structure of their society and their religious convictions. On the contrary, the Turks were those that were absorbed - in big degree and they accepted the new reality that they found in this extremity of Ottoman empire. Never the conquerors did not constitute the numerical majority in possessed [Giannena]. Always the christian-Greek population of city outclassed considerably. Of course, with the passage of time created a new was type Muslim woman the "? [toyrkogianniotes]". Given birth in [Giannena], in the Castle most, lived harmoniously with the Greeks. Much of them they were spawns of mixed marriages, they had maternal sole Greek (that she was up to 1869 and official government owned), they had graduated from Greek schools and allocated [anexithriski] conscience. They possessed paramount ranks, but appreciated and respected local [proestoys]. More specifically the period of [Ali] the All sovereignty of Greek element in the political and economic life of city was absolute. The Turkish period left heritage in the city, apart from buildings of residences that did not differ essentially from christian, and other goods of buildings, that have more intense their Ottoman origin: Panes, [Mentresedes], Schools, Administrative Buildings, [Tekedes].[Arketa] from them are saved and today. The Islamic monuments of [Ioanninon] found frequent in the foresight considered stain and accused for all trials of Ottoman domination. However, in a season where the scientific thought has rejected the segregation of monuments in "? [mas]"? and "? [xena]"? , the fanaticism and the bias harm, first from all, us same. The Turkish deceased poet [Asiz] [Nesin], that [kindyneyse] it is burned by fanatic islamists in 1993, wrote that “the art is the one that will bring near the two neighbouring populations”. [As] we are taught by the example of of martyr Cyprus that shows particular care for the protection of Islamic monuments and buildings, having in deed publishes also special driver on them.

Photo Information
Viewed: 3299
Points: 34
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH