To ifege: ifege

  • Pozdrav.
    Duge su i hladne zime u Srbiji sa velikim snegovima.
    Paja.