To Silvio1953: Silvio1953

  • Pozdrav.
    Redak trenutak da na parkingu nema automobila.
    Paja.s