The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   DziÍki za trafne porady. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=251119)

rumpel_ 06-18-2006 09:57 PM

DziÍki za trafne porady.
 
Czesc!

Jak w tytule :-) Zazwyczaj wychodze z zalozenia, ze rola fotografujacego konczy sie w momencie zwolnienia migawki... Dlatego tez niezmiernie rzadko probuje cos zmienic, poprawic. Nie mniej jednak efekty Twojej pracy powoduja, ze zdjecie nabiera barw i lepiej oddaje rzeczywistosc - za co jeszcze raz dzieki :-)
Pozdrawiam, Jacek


All times are GMT. The time now is 06:44 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.