The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Nordamerika (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=974400)

Tue 05-28-2022 03:38 PM

To holmertz: Nordamerika
 
Hej Gert,

Nej, det bliver ikke Nordamerika i år, det er allerede svært nok at bestemme os hvor i Europa vi skal tage hen :-) (min far har lavet forskellige forslag, men det er ikke så let at vælge). Vi snakkede om disse planer allerede sidste år, da vi gik ud fra at det stadig ikke ville være muligt (eller fornuftigt) at tage til Amerika.

Hilsen,

Lars

holmertz 05-28-2022 03:41 PM

Det finns ju hur mycket som helst att se i Italien (och hur mycket turister som helst).
Gert


All times are GMT. The time now is 11:20 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.