The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Parlamentet (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=974350)

Tue 05-22-2022 03:32 PM

To holmertz: Parlamentet
 
Hej Gert,

Nej, desværre. Der står en stor mur helt omkring hele det store parlamentsområde (og dermed også kirken). Jeg gik rundt om det hele, men fandt næsten ingen steder hvor jeg kunne se parlamentet meget tydeligt, så jeg var glad for at kirken i hvert fald var højt nok for at rejse op over muren (men ellers forstår jeg heller ikke hvorfor man skulle bruge så mange penge på så stor en ny kirke).

Hilsen,

Lars

holmertz 05-22-2022 03:50 PM

Hej Lars,
Konstigt, det fanns ingen mur 2010, så hela parlamentet syntes från långt håll.
Gert


All times are GMT. The time now is 10:13 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.