The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To batalay: tesekkür (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=480893)

mineelci 08-22-2007 02:06 PM

To batalay: tesekkür
 
Çok teşekkürler. ben türkiyeyi geziyorsam sizde dünyayı geziyorsunuz, çok güzel fotoğraflar yolluyorsunuz. Kısmetse mayısa GAP turu ile daha fazla yer göreceğim. ama daha önce ekimde budapeşte planlarım var.

ben paraşüt falan derim ama yapamam. çok korkarım yüksekten, atlamadan bayılırım herhalde:) ama başarıyla yapıp üstüne fotoğraf çeken herkesi ekstra tebrik etmem gerek. sadece dalyanda mikrolight yapmak için bir cesaret diyorum kendime.

selamlar


All times are GMT. The time now is 06:13 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.