The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tjanze: Preveč kontrasta (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=378869)

t0mmm1 02-22-2007 09:24 PM

To tjanze: Preveč kontrasta
 
Prav imaš, tudi sam sem to opazil, ko sem naložil sliko... Pa sem vseeno hotel videt kako bo pa tudi se mi ni dalo zamenjavat... Je pa bilo nebo prav nikakvo... dva, tri tedne samo belo. Ko bi vsaj bila megla, bi lahko poskusil kakšno drugo varianto, ma ne, to so tisti usrani beli oblaki ki niso prav za nič uporabni. Ne vem če si prebral na prejšnji fotki kako je nastal ta krog... to je ko daš 18mm objektiv predviden za digitalca na filmski aparat in to je cela fotka... na digitalcu pride kao nekih 28-29mm in tega ne vidi ker je ožji kot gledanja. Najbolj mi je žal zaradi neba, ker kompozicijsko mi je bila zelo všeč... Ma ja gremo dalje za iste pare!
LP
Tomi


All times are GMT. The time now is 01:21 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.