The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To canan: bulanık suda balık avlanmaz:-) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=199059)

ballyna 03-01-2006 10:09 AM

To canan: bulanık suda balık avlanmaz:-)
 
yaşımız mı ortaya çıkıyor yoksa,bu sandıklar genç arkadaşlarda kullanılmıyor galiba:-)
teşekkür ederim,
saygılar

canan 03-02-2006 10:40 AM

Re: To canan: bulanık suda balık avlanmaz:-)
 
işte internetin nimetleri.. hemen çok küçük kız ifadesi takınayım bari de millet zamanında şakur şukur güzel fotograf çekerken öyle boş boş bakındığımız çıkmasın ortaya...


All times are GMT. The time now is 09:19 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.