Photos

Photographer's Note

Honolulu Harbor, also called Kulolia, is the principal seaport of Honolulu. Honolulu Harbor handles over 11 million tons of cargo annually. Its services are crucial as Hawaiʻi imports over eighty percent of its required goods.

Archaeological surveys show that the area around Honolulu Harbor was bustling with human activity prior to 1100. Honolulu Harbor was entered by the first foreigner, Captain William Brown of the English ship Butterworth, in 1794. He named the harbor Fair Haven, which is synonymous with the Hawaiian name Honolulu. Other foreign captains then referred to it as Brown's Harbor. The name Honolulu (with numerous variations in spelling) soon came into use.

Honolulu became the most important shipping point in Hawaii. It flourished with the sandalwood export and then as a supply port for whalers. Sugar, pineapples, light manufacturing, tourism and defense installations followed as economic mainstays and the last two remain so to this day.


Aloha Kulesi’nden Kulolia

Ayrıca Kulolia denilen Honolulu Limanı, Honolulu’nun başlıca iskelesidir. Honolulu Limanı yıllık 11 milyon ton kargo işler. Hawaii gerekli mallarının yüzde seksenini ithal ettiğinden hizmeti önemlidir.

Arkeolojik araştırmalar Honolulu Limanı çevresindeki bölgenin 1100’den önce insan etkinliği ile hareketli olduğunu göstermektedir. Honolulu Limanı 1794 yılında, ilk yabancı, İngiliz gemisi Butterworth’den Kaptan William Brown tarafından girildi. O limana Hawaiice adı Honolulu ile eş anlamlı olan Sakin Sığınak adını verdi. Diğer yabancı kaptanlar sonra onu Brown'ın Limanı olarak andılar. (Yazımda çok sayıda varyasyonları ile) Honolulu adı kullanıma girmiştir.

Honolulu Hawaii’nin en önemli nakliye noktası oldu. Burası sandal ağacı ihracatı ve sonra balinacılar için bir tedarik noktası olarak gelişti. Şeker, ananas, hafif imalat, turizm ve savunma tesisatları ekonomik dayanakları olarak takip etti ve son ikisi bu güne kadar gelir.

Photo Information
Viewed: 1883
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6962 W: 300 N: 14903] (56116)
View More Pictures
explore TREKEARTH