Photos

Photographer's Note

The Boiling Nuclear Superheater (BONUS) Reactor Facility, also known to the locals as "Domes", or formally as Museo Tecnologico BONUS Dr. Modesto Iriarte, is a decommissioned nuclear plant in Rincón, Puerto Rico. It was listed on the U.S. National Register of Historic Places in 2007.

BONUS was developed as a prototype nuclear power plant to investigate the technical and economic feasibility of the integral boiling-superheating concept. This small-scale nuclear reactor produced saturated steam in the central portion of the reactor core, superheated it in four surrounding “superheater” sections of the same core, and then used the superheated steam in a direct loop to drive a turbine generator. It was one of only two boiling-water superheater reactors ever developed in the United States.

Construction of BONUS began in 1960 through a combined effort of the U.S. Atomic Energy Commission and Puerto Rico Water Resources Authority. The reactor first achieved a controlled nuclear chain reaction on April 13, 1964. Operation of the BONUS reactor was terminated in June 1968 because of technical difficulties and the ensuing need for high-cost modifications. The Puerto Rico Water Resources Authority decommissioned the reactor between 1969 and 1970.

During decommissioning, all special nuclear materials (fuel) and certain highly activated components (e.g., control rods and shims) were removed to the mainland, all piping systems were flushed, the reactor vessel and associated internal components within the biological shield were entombed in concrete and grout, and systems external to the entombment were decontaminated. Many contaminated and activated materials were placed in the main circulation pump room beneath the pressure vessel and entombed in concrete. General decontamination of the reactor was performed with the goal of meeting unrestricted use criteria in all accessible areas of the building. Residual radioactive materials remaining in the structure were isolated or shielded to protect site visitors and workers. During subsequent years, more radioactive contamination was identified in portions of the building, and additional cleanup and shielding activities were conducted in the 1990s and early 2000s.

This is a panoramic view stitched from two photos taken from Rincon Lighthouse Park.


________________

Yerlilerince ayrıca "Kubbeler", ya da resmen Museo Jeronimo BONUS Dr Modesto Iriarte olarak bilinen Kaynama Nükleer Aşırı İsıtıcı (BONUS) Reaktör Tesisi, Rincon, Porto Riko bir kapatılmış nükleer tesistir. 2007 yılında ABD Ulusal Tarihi Yerler Kayıdında listelenmiştir.

BONUS tümlev kaynama - kızdırma kavramının teknik ve ekonomik fizibilitesini araştırmak için bir prototip nükleer santral olarak geliştirilmiştir. Bu küçük ölçekli nükleer reaktör reaktör çekirdeğin orta kısmında doymuş buhar üretir, aynı çekirdeği çevreleyen dört "süper ısıtıcı" bölümde kızdırır, ve de kızdırılmış buharı bir türbin jeneratör sürücüye direkt döngüde kullanır.
Bu, şimdiye kadar ABD'de geliştirilen sadece iki kaynar su kızdırıcı reaktörden biriydi.

BONUS İnşaatı ABD Atom Enerjisi Komisyonu ve Porto Riko Su Kaynakları Kurumu’nun kombine çabaları ile 1960 yılında başladı. Reaktörde ilk olarak 13 Nisan 1964 tarihinde kontrollü nükleer zincir reaksiyonu elde edildi. BONUS reaktörün çalıştırılması, teknik zorluklar ardından gelen yüksek maliyetli değişikliklere ihtiyaç nedeniyle Haziran 1968’de sona erdirildi. Porto Riko Su Kaynakları Kurumu 1969 ve 1970 yılları arasında reaktörü devreden çıkardı.

Çıkarılması esnasında, tüm özel nükleer malzeme (yakıt) ve bazı çok aktif bileşenlerin (örneğin, kontrol çubukları ve levhaları) anakaraya yollandı, tüm boru sistemleri temizlendi, reaktör teknesi ve biyolojik kalkanın içinde ilişkili iç bileşenleri beton ve harç mezarlara gömüldü, gömülmenin dışındaki sistemler arındırıldı. Pek çok kirlenmiş ve aktif maddeler basınç kabı altında, ana sirkülasyon pompa odası içine yerleştirilmiş ve betonla gömülmüştür. Reaktörün genel dekontaminasyonu binanın tüm erişilebilir alanlarında sınırsız kullanım kriterlerini karşılama hedefi ile gerçekleştirildi. Yapıda kalan radyoaktif malzemeler site ziyaretçilerini ve çalışanları korumak için izole edildi veya kaplandı. Sonraki yıllarda, binanın kısımlarında daha fazla radyoaktif kirlenme tespit edilmiş ve ek temizleme ve koruma faaliyetleri 1990'larda ve 2000'lerin başında yapılmıştır.

Bu Rincon Deniz Feneri Parkı’ndan alınan iki fotoğraftan dikişli bir panoramik görünümdür.

serp2000, abmdsudi, ikeharel, pierrefonds has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2292
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6826 W: 291 N: 14574] (54727)
View More Pictures
explore TREKEARTH