To Fis2: Fis2

  • Pozdrav.
    Komsija je na vreme spremio drva za dugu zimu.
    Paja.