To papagolf21: papagolf21

  • Paja.
    Kod nas u Srbiji je obicaj, da se kod cesme stavi posuda sa vodom za pcele u vrele dane sa suncem.
    Paja.