The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jhm: eetgewoontes (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=963579)

BennyV 09-08-2019 04:10 PM

To jhm: eetgewoontes
 
Inderdaad, John, onze eetcultuur is enorm, enorm veranderd. Zelf ben ik nog maar een prille 50'er, maar veel van wat ik als kind dikwijls at, vind je tegenwoordig niet veel meer (paardenvlees, zelfs konijn is al zeldzaam geworden)...en spaghetti was toen nog heel exotisch. Voor kinderen van nu is dat omgekeerd.

In Vietnam hebben ze nog heel veel lokale specialiteiten (bijna allemaal lekker) en ik hoop dat ze dat nog lang volhouden, dat ze binnen een paar jaar niet allemaal hamburgers en pizza's gaan eten. Het zou verschrikkelijk zijn.

Benny


All times are GMT. The time now is 03:29 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.