The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bostankorkulugu: Korkut olsaydi... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=649127)

burGu 07-30-2008 05:13 PM

To bostankorkulugu: Korkut olsaydi...
 
Oradayken "Korkut olsa ne çekerdi" demedim sanıyorsan, doğru bildin bu cümleyi kurmaya İngilizcem yetmemiştir herhalde. Ama aklımdan çok geçirdim.

Ayrıyetten Andreas'la da bol bol "Korkut's POV" geyiği çevirdik. Kısmetse beraber gidip mankenlik yapmak isterim. "Angel in the Endless World of Calatrava" al adı da hazır fotoğrafının :)


All times are GMT. The time now is 06:16 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.