The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: Masz rację. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=905868)

Kofman 06-30-2013 06:01 PM

To emka: Masz rację.
 
Małgosiu, masz zupełnie rację co do ramki. Nie chciałam dorzucać do dyskusji. Dzisiaj byłam bardzo zajęta rodzinką. Nareszcie zrobiło się ciepło i przyjemnie w Grenoble, no i rodzina, ach rodzina. "...rodzina nie cieszy, nie cieszy gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies".
Oczywiście przesadzam. Wypadło świetnie.
Pozdrawiam serdecznie. E.


All times are GMT. The time now is 10:51 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.