The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To veyselk: :)) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=649125)

burGu 07-30-2008 05:09 PM

To veyselk: :))
 
Kıssskaaaaanççç kııııssskkkaaaannççç (son derece melodik ve ritmik bir tonda söylenecek..)


TE biraz da böyle bir yer işte, hislerini kontrol altında tutmanı sağlayabiliyor :))))

Neyse ben şansımı zorlamayayım, bir tane maymum fotoğrafı yükleyip adını da Burgu koyacaksın yoksa :)

veyselk 07-31-2008 06:41 AM

Re: To veyselk: :))
 
bencede şansını fazla zorlama :))
aklıma şimdi bir hikaye geldi ama yazmak istmiyom :)
merak et biraz :D
öyle pek yaratıcı bir hikaye değil ama benzetmelerim çok hoş oldu :)) (neyse gerisini anlatmayım biraz gıcık olllllll )


All times are GMT. The time now is 01:12 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.